„Wolna elekcja” jest edukacyjną grą karcianą, toczącą się w realiach Rzeczpospolitej końca XVI wieku, podczas sejmu elekcyjnego.
Rozgrywka odwzorowuje mechanizmy rządzące demokracją szlachecką i wyborem króla. Gra skierowana jest dla grupy od 10 do 30 osób tak, aby można było wykorzystać ją podczas lekcji historii (angażując całą klasę).

Uczestnicy losują postacie, w które będą się wcielać. Do dyspozycji mamy przedstawicieli magnaterii, szlachty średniej i zaściankowej, dyplomatów reprezentujących poszczególnych kandydatów na króla oraz prymasa-interrexa. Stany rozróżnione są kolorami oraz piktogramami.
Gracze otrzymują karty swoich postaci, z których dowiadują się więcej na temat odgrywanej roli. Poznają historie, pochodzenie, cele, motywacje, sympatie oraz niechęci danej osoby. Na karcie znajduje się również: punktacja za osiągnięcie prywatnych celów postaci oraz miejsce, gdzie można spisywać punkty wygrane w kolejnych fazach gry.

Do każdej postaci przypisane są również odpowiednie karty funkcyjne, które określają możliwości działania graczy. Karty te są dopasowane kolorystycznie do poszczególnych stanów.
Naszym zadaniem było stworzenie szaty graficznej, która odnosiłaby się do czasów demokracji szlacheckiej, ale jednocześnie nie kojarzyłaby się z podręcznikową lekcją historii. Postawiłyśmy więc na połączenie mocnych kolorów, czarno-białych ilustracji inspirowanych portretami i rycinami z epoki oraz historycznego kroju pisma. Font Lazarus zaprojektowany przez Anię Wieluńską to zdigitalizowana czcionka Nowy Karakter Polski Jana Januszowskiego pochodząca z końca XVI wieku. Ozdobność Lazarusa została skontrowana geometrycznym bezszeryfowym krojem Geomanist, który używamy do opisów punktacji na kartach.

Wykorzystane w layoutach wzory oraz ornamenty również pochodzą z zestawu znaków zawartego w foncie Lazarus, osadzając karty bardziej w epoce.
Na przebieg rozgrywki wpływają także karty zdarzeń losowych. Podzielone są one na 3 kategorie: gospodarkę, kulturę i politykę. Pokazują one różne zjawiska społeczne, wydarzenia historyczne oraz osobistości życia publicznego, które miały wpływ na rzeczywistość końca XVI wieku.​​​​​​​

Każdy szlachcic oprócz realizacji celów swojego stanu lub osobistych ambicji musi także wywiązać się z zobowiązań wobec regionu, z którego pochodzi. Interesy poszczególnych ziem przedstawione są na historycznej mapie Rzeczpospolitej.​​​​​​​

Gra została stworzona z myślą o zastosowaniu podczas lekcji w szkole. Cały zestaw kart gotowy jest do druku na szkolnych drukarkach i późniejszego rozcięcia. Wiedząc, że nie wszędzie nauczyciele mają dostęp do kolorowych drukarek, zaprojektowałyśmy także czarno-białe wersje kart – bez apli kolorów w tle. Takie karty bardzo dobrze sprawdzają się wydrukowane na kolorowych papierach xero dostępnych w sklepach papierniczych, a nie tracą przy tym wizualnej atrakcyjności.​​​​​​​

Autorzy gry
Pomysł na grę: Maciej Piwowarczuk 
Scenariusz i opracowanie: Aleksander Sławiński
Rozwój gry: Stanisław Alwasiak, Maria Marczak, Weronika Mikulska, Magdalena Piotrowska, Anna Sincini, Ewelina Stelmach, Wojciech Surała, Aleksandra Wiechowska-Siara
Opracowanie graficzne: OKI OKI Studio
Użyte fonty: Lazarus Ani Wieluńskiej oraz Geomanist z Atipo Foundry​​​​​​​
Back to Top