Logo obchodów stulecia nawiązania stosunków dyplomatycznych między Polską a Danią. Projekt został wyłoniony w konkursie organizowanym przez Amabasad Polski w Kopenhadzie i Królestwa Danii w Warszawie. Logotyp był wykorzystywany przez cały rok obchodów w materiałach promocyjnych powyższych placówek dyplomatycznych.

Logo created for the centenary of the establishment of diplomatic relations between Poland and Denmark. The project won the competition organized by the Embassies of Poland in Copenhagen and the Kingdom of Denmark in Warsaw. Logotype was used during the year of celebrations in the promoting materials of both diplomatic offices.
Back to Top