OKI OKI to 2 głowy, 4 ręce, 20 palców (w zasadzie 40 licząc te u nóg, chociaż nie są przydatne w naszej pracy) – w sumie 2 projektantki (Agata Klepka i Ola Pietracha) z 1000 pomysłów na Wasze publikacje, plakaty, logotypy czy identyfikacje wizualne. Najlepiej czujemy się w drukarni wśród papierów i zapachu farby, jednak niestraszne nam są także działania online.
Jesteśmy członkiniami Stowarzyszenia Twórców Grafiki Użytkowej. Pracujemy w Warszawie, gdzie poznałyśmy się podczas studiów na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych. Uczelnię opuściłyśmy z dyplomami i wyróżnieniami w 2017 roku – od tego czasu też razem działamy. Dotychczas współpracowałyśmy między innymi z: dziennikiem "Rzeczpospolita", Ambasadą Królestwa Danii w Warszawie, Muzeum Śląskim, Narodowym Centrum Kultury, Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego czy Wydawnictwem Wytwórnia.

OKI OKI Studio create two graphic designersAgata Klepka and Ola Pietracha working together since 2017. We are members of the Association of Applied Graphic Designers. We work in Warsaw, where we met during our studies at the Faculty of Graphic Arts Academy. So far, we have cooperated, among others, with: the "Rzeczpospolita" daily newspaper, the Embassy of the Kingdom of Denmark in Warsaw, the Silesian Museum, the National Centre of Culture, the Ministry of Science and Higher Education and Wytwórnia Publishing House.​​​​​​​
Co możemy dla Ciebie zaprojektować?
★ identyfikację wizualną
★ key visual
★ dowolną publikację – książki, raporty itp.
★ okładki książek i płyt
★ etykiety produktowe i opakowania
★ plakaty
★ ilustracje
★ infografiki

What can we design for You?
★ visual identity
★ key visual
★ editorial design—books, raports etc.
★ book and album covers
★ packaging and product etiquettes
★ posters
★ illustrations
★ infographics
Osiągniecia i wystawy
★ Brałyśmy udział w zbiorowej wystawie plakatu ,,100x40" o twórcach polskiej kultury. Opracowałyśmy sylwetki Zbigniewa Herberta (Agata) i Magdaleny Abakanowicz (Ola) (lipiec 2019)
★ Katalog ekspozycji ,,Coming Out. Najlepsze Dyplomy Akademii Sztuk Pieknych w Warszawie” został pokazany na wystawie pokonkursowej Międzynarodowego Konkursu Studenckiej Grafiki Projektowej Agrafa 2019 w kategorii publikacje (kwiecień 2019)
★ Wygrałyśmy konkurs na projekt logo obchodów 100-lecia nawiązania stosunków dyplomatycznych pomiędzy Danią i Polską organizowanym przez Ambasadę Królestwa Danii i Ambasadę Polski (luty 2019)
★ Praca malarsko-typograficzna ,,Ładny chłopiec” Agaty brała udział w finale VIII Przeglądu Młodej Sztuki ,,Świeża Krew organizowanego przez Galerię Sztuki Socato we Wrocławiu. (październik 2018)
★ Praca Agaty ,,Miało być…” brała udział w wystawie zbiorowej ,,DOUBLE TAP” w Poznaniu w ramach Poznań Art Week 2018 (czerwiec 2018)
★ Nasz plakat ,,Poland, Only God Can Judge Me” był pokazany na wystawie pokonkursowej 26 Międzynarodowego Biennale Plakatu w Warszawie (IPB Warsaw) (czerwiec 2018)
★ Wystawa indywidualna Agaty ,,Znowu" (malarstwo i grafika) w ramach lubelskiej Nocy Kultury w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie (czerwiec 2018)
★ Nominacja w konkursie Najpiękniejsza książka roku 2017 Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek w kategorii ,,Katalogi, wydawnictwa bibliofijskie i inne" za katalog do wystawy ,,Coming Out. Najlepsze Dyplomy Akademii Sztuk Pieknych w Warszawie” (maj 2018)
★ Praca dyplomowa ,,Opracowanie graficzne Trylogii Nowojorskiej Paula Austera” brała udział w wystawie ,,Coming Out. Najlepsze Dyplomy ASP 2017” (listopad 2017)
★ Wygrałyśmy konkurs na identyfikację wizualną wystawy ,,Coming Out. Najlepsze Dyplomy ASP 2017 w Warszawie”. W ramach projektu powstała pełna oprawa wizualna imprezy: plakaty, materiały promocyjne, katalog, strona internetowa, sesja fotograficzna, animacje, akcydensy, projekt gadżetów (wrzesień 2017 r)
★ Praca dyplomowa Agaty ,,Miało być o miłości, smutku, cichy, głodzie, ale jest sobota wieczór, więc sorki” brała udział w ogólnopolskiej wystawie Najlepsze Dyplomy ASP 2017 w Zbrojowni Sztuki w Gdańsku. (lipiec 2017)
★ Brałyśmy udział w wystawie zbiorowej ,,MOŻNA - Młodzi Graficy w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie”. Na wystawie zostały pokazane instalacja artystyczna Agaty ,,Leony” oraz książka ,,Das Elster-Experiment” projektu Oli.
Achievements and exhibitions
★ We both took part in a collective exhibition of poster “100x40” about Polish artists. We created works about Zbigniew Herbert (Agata) and Magdalena Abakanowicz (Ola) (July 2019)
★ Catalogue of the exposition, “Coming Out. Best Diploma of the Academy of Fine Arts in Warsaw” was shown at the post-competition exhibition of the 6th International Student Design Graphic Design Competition Agraf 2019 in the publication category (April 2019)
★ We won design contest for the logo of the 100th anniversary of the establishment of diplomatic relations between Denmark and Poland organized by the Embassy of the Kingdom of Denmark and the Embassy of Poland (February 2019)
★ Painting and typographic work, “Pretty Boy” Agata took part in the finals of the VIII Young Art Review “Fresh Blood” organized by the Socato Art Gallery in Wroclaw.  (October 2018)
★ Agata’s work “It Was Supposed To Be ...” took part in the collective exhibition “DOUBLE TAP” during Poznan Art Week 2018 (June 2018)
★ Our poster “Poland, Only God Can Judge Me” was shown at the post-competition exhibition of the 26th International Poster Biennale in Warsaw (IPB Warsaw) (June 2018)
★ Agata’s solo exhibition “Again”(painting and graphics) was held as part of Culture Night at the Meeting of Cultures Centre in Lublin (June 2018).
(painting and graphics) was held as part of Culture Night at the Meeting of Cultures Centre in Lublin (June 2018).
★ Nomination in the competition “The Most Beautiful Book of the Year 2017” organized by Polish Association of Book Publishers in the category “Catalogues, bibliophical and other publications” for the catalogue of the exhibition “Coming Out.  Best Degree Pieces of the Academy of Fine Arts in Warsaw”. (May 2018)
★ Ola’s master thesis, “Graphic Design of Paul Auster’s New York Trilogy” took part in the exhibition “Coming Out. Best Academy of Fine Arts Diploma 2017” (November 2017)
★ We won a competition for the visual identity of the exhibition ,“Coming Out. Best Degree Pieces of the Academy of Fine Arts 2017 in Warsaw”. The project included: posters, promotional materials, catalog, website, photo session, animations, accements, gadgets project (September 2017)
★ Agata’s master thesis, “It Was Supposed to Be About Love, Sadness, Silence, Hunger, But It’s Saturday Night, So Sorry” took part in the national exhibition „Best Degree Pieces of the Academy of Fine Arts 2017” in the Armory of Art in Gdansk. (July 2017)
★ Both of us took part in the group exhibition “MOŻNA—Young Graphic Artists in the Museum of King John III Palace in Wilanów”. The exhibition showed Agata’s artistic installation “Leons” and the book “Das Elster-Experiment” designed by Ola.

Back to Top