​​​​​​​Coming Out to coroczna wystawa pokazująca najlepsze dyplomy z Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Byłyśmy odpowiedzialne za oprawę wizualną dziewiątej edycji tego wydarzenia w roku 2017. 
W ramach identyfikacji powstały plakaty, multimedialne reklamy wyświetlane w przestrzeniach warszawskiego metra, ulotki, zaproszenia oraz katalog towarzyszący wystawie, prezentujący sylwetki wszystkich uczestników.

Coming Out is the annual exhibition presenting best degree pieces from Academy of Fine Arts in Warsaw. We created visual identification for the 9th edition of this exposition in 2017.
The project included posters, multimedia advertisements displayed in the spaces of the Warsaw underground, leaflets, invitations and a catalogue accompanying the exhibition, presenting all participants.


Katalog wystawy prezentujący sylwetki artystów i projektantów to przede wszystkim ręcznie rysowana, zwielokrotniona typografia, nakładająca się na fotografie uczestników wykonane analogowym, kompaktowym aparatem (tzw. idiot-kamerą).
Publikacja była nominowana w konkursie Najpiękniejsza Książka Roku 2017 w kategorii "Katalogi, wydania bibliofilskie i inne" oraz została pokazana na wystawie pokonkursowej Agrafa Young Design 2019.

For catalogue design we created custom, handwritten typography used for the profiles of all participants. Artists' portraits were taken with oldschool compact camera.
The catalogue was featured in The Most beautiful Book of the Year 2017 contest in the category "Catalogues, Special Editions and Others" and was exhibited during post-competition exposition Agrafa Young Design 2019.


Animacje / Animation : Justyna Mieleszko
Back to Top