Identyfikacja wizualna stworzona dla Gender Sexuality Research Group z Uniwersytetu Warszawskiego. Celem było zbudowanie prostego i przejrzystego języka wizualnego odpowiedniego dla jednostki akademickiej, ale jednocześnie niezbyt sztywnego i naukowego.
Całość oparłyśmy o trzy kolory i ich odcienie, mocną typografię oraz prosty motyw graficzny zaczerpnięty z ukośnika w logotypie. Na tej podstawie członkowie i członkinie Pracowni mogą sami przygotowywać potrzebne materiały promujące ich działania naukowe.
Z pomocą prostych szablonów Pracownia może sama tworzyć plakaty promujące ich wydarzenia, okładki podcastów czy banery do wykorzystania w mediach społecznościowych.
Strona Pracowni ma głównie za zadanie promować działania jej członków oraz stanowić archiwum wszystkich projektów i badań naukowych prowadzonych przez osoby zrzeszone w Groupie Badawczej.
Projekt: OKI OKI Studio
2021
Back to Top