Identyfikacja wizualna 13. festiwalu "Warszawa w Budowie" dla Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Główny element graficzny to "Tysiąclatka", wyrazisty budynek z charakterystycznym układem, funkcjonujący w zbiorowej wyobraźni, większość z nas zetknęła się z nim na drodze polskiej edukacji. 
W ramach identyfikacji powstały plakaty na nośniki AMS oraz klasyczne na użytek muzealny, składane ulotki z planem całego festiwalu, animowane spoty do komunikacji miejskiej w Warszawie oraz wszelkiego rodzaju materiały promocyjne do sieci.


Plakat wystawy "Jak robić szkołę?" brał udział w wystawie pokonkursowej 27. Biennale Plakatu Polskiego w BWA Katowice.
Back to Top