Kultura w drodze to małe biuro turystyczne organizujące wycieczki dla miłośników sztuki. Artur szuka najbardziej interesujących ofert kulturalnych i zajmuje się planowaniem wycieczek dla wymagającej publiczności. Wśród propozycji wycieczek znajdziecie nieszablonowe szkolne wycieczki, wypady na festiwale filmowe i teatralne oraz rodzinne warsztaty w najlepszych muzeach i galeriach.

Kultura w drodze (Culture on Road) is a small turist office organizing tours for art lovers. Artur hunts for the most interesting cultural offers and takes care of planning trips for exacting audience. Among their propositions you can find unusual school trips, city breaks with movie and theatre festivals and family workshops in the best museums and galleries.
Projektując logo, zdecydowałyśmy się na symbol zainspirowany starymi biletami kolejowymi oraz wejściówkami do kin i teatrów. Znak pokazuje główną ideę biura - podróże w poszukiwaniu ciekawych kulturalnych wydarzeń.

For logo design, we decided on a symbol inspired by oldschool train tickets and admission cards to theatre, The sign incorporates the main idea of the project-travelling in search of interesting cultural events.
Zainspirowane starymi biletami zwijanymi w rolki, wykorzystałyśmy motyw pasków biletowych do prezentacji atrakcji poszczególnych wycieczek. W połączeniu z ilustracyjnymi ikonkami, kolorami marki i typografią składają się na key visual materiałów promocyjnych. 

Old ticket rolls inspired us to create our own stripes. Put together with brand's illustrative icons, typography and colors, they constitute key visual for promoting materials.
Back to Top