Identyfikacja wizualna lubelskiej inicjatywy powstałej z potrzeby pomocy w czasie pandemii. "Lublin Pomaga" to idea działalności lokalnej: wsparcie szpitali, domów opieki społecznej, osób starszych, osamotnionych i dotkniętych obecną sytuacją. Oprawa graficzna całości miała być prosta, energetyczna i przygotowana do wykorzystania w mediach społecznościowych. 

Visual identification of Lublin initiative, which arose from the need to help and act in the strange time of the pandemic in which we all found ourselves. "Lublin Pomaga" ("Lublin Helps") stands for an idea of local activity: support for hospitals, social care homes, the elderly, the lonely and those affected by the current situation. The graphic design of the project was to be simple, energetic and created for use mostly in social media. 
W ramach key visual inicjatywy powstał zestaw ikonek pokazujących obszary działalności akcji takie jak zbiórki pieniędzy, dostawy sprzętu, pomoc w zakupach czy działalność informacyjna. W połączeniu z żywymi kolorami składają się na komunikację inicjatywy.

The key visual contains the set of icons that show fields of action such as fundraising, equipment delivery, shopping assistance, and informational activities. In combination with vivid colors, these icons are used in the communication of the action.
Przykłady banerów na stronę, sposobów na użycie relacji instagramowych oraz layoutów postów na Facebooka.

Examples of layouts for website banners, Instagram stories and Facebook posts.

Back to Top